Centrul de Calcul Info'98 SA

Produse

Centrul de Calcul INFO’98 SA a realizat, de-a lungul anilor, foarte multe aplicaţii informatice, multe dintre ele funcţionînd şi în prezent.

Aplicaţiile au fost dezvoltate ţinînd seama de dotările tehnice de la momentul respectiv.

Prezentăm, în continuare, principalele aplicaţii aflate în funcţiune la diverşi clienţi.

Aplicaţii de uz general

create pentru clienții externi

Domeniu general

MINPRINT – Minprint

Domeniul economic

CONTABILITATE – Contabilitate generală

FACTURI-CHITANTE – Facturi, avize şi chitanţe

MFOB – Mijloace fixe şi obiecte de inventar

TERMOPREST – Evidenţa şi facturarea serviciilor către clienţi

Domeniul personal-salarizare

SALARII – Salarii

VECHIMI – Evidenţa activităţii în muncă şi calculul vechimilor

Aplicaţii funcţionale la Complexul Energetic Hunedoara – Petroşani

aplicații specifice mineritului

 • Domeniul economic
  • Cheltuieli anticipate
  • Evidenţa gratuităţilor (energie electrică, încălzire)
  • Gestiunea livrărilor de cărbune
  • Gestiunea materialelor, pieselor de schimb şi obiectelor de inventar
  • Urmărirea bonurilor de cărbune
  • Sinteze şi statistică indicatori economici
 • Domeniul personal-salarizare
  • Evidenţa personalului
  • Evidenţa activităţii în muncă şi calculul vechimilor
  • Pontaj, actualizări şi reţineri pentru salarii
  • Calculul salariilor
  • Evidenţe fiscale şi nefiscale rezultate din salarii
 • Domeniul tehnic
  • Elaborarea programelor de exploatare
  • Evidenţa accidentelor de muncă
  • Evidenţe medicale cu specific de medicina muncii
  • Sistem informatic integrat pentru conducere
  • Urmărirea parametrilor de deformare a puţurilor
  • Trasarea schemelor electrice
  • Evidenţa operativă dispecerizare
  • Evidenţa operativă laboratoare
  • Urmărirea producţiei
  • Evidenţa reparaţiilor AGR