Centrul de Calcul Info'98 SA

MinPrint

MinPrint

Software listare

Disponibil pe

Azure Market Place

si pe

AppSource

MinPrint permite imprimarea folosind imprimate laser sau cu jet de cerneală a fişierelor text care au fost iniţial generate pentru imprimante matriceale.

Paginarea fişierelor ţine cont de caracterele FormFeed (care marchează sfârşitul de pagină) deja prezente în fişiere şi, opţional, de un număr maxim de rânduri per pagină.

Cerințe minime


Windows XP sau mai nou, având instalat .Net Framework v3.5 SP1.


Notă: Dacă la instalarea MinPrint apare un mesaj care începe cu textul „This setup requires the .Net Framework version 3.5”, se apasă butonul „No”, se urmează paşii prezentaţi în anexa „Instalare / activare .Net Framework” şi apoi se lansează din nou instalarea MinPrint.