Centrul de Calcul Info'98 SA

Termoprest

Evidența și facturarea serviciilor către client

Domeniul: Financiar-Contabil

Autor: Deak Daniel

Aplicaţia este înscrisă în catalogul partenerilor Microsoft. 

Obiective, avantaje și facilități

Aplicaţia “Termoprest” poate fi utilizată de către firmele prestatoare de servicii de gospodărire pentru populaţie. Aceste firme pot avea ca obiect de activitate : distribuirea de energie termică pentru încălzirea locuinţei sau pentru apă caldă, activităţi de reparaţii pentru locuinţe,  colectarea reziduurilor menajere, închirierea  locuinţelor, colectarea deşeurilor rezultate din arderea combustibillor.

Aplicaţia “Termoprest” realizează calculul facturilor la serviciile de gospodărire pentru persoane fizice şi agenţi economici. Urmărirea datoriilor se face pentru şapte activităti: agent termic pentru încălzire, agent termic pentru apă caldă, apă rece pentru apă caldă menajeră, gunoi, chirie, zgură, reparaţii. Dacă o anumită firmă prestatoare de asemenea servicii nu se ocupă cu toate aceste activităţi, aplicaţia permite urmărirea doar a acelor activităţi care fac obiectul de activitate al firmei.

Aplicaţia prezintă multe avantaje printre care se menţionează: operare uşoară atât din taste cât şi cu ajutoul mouse-ului, validări de date şi avertizarea utilizatorului în caz de eroare, imposibilitatea părăsirii unui câmp eronat în situaţia în care eroarea ar denatura major datele de ieşire, help general, meniu cu apelare uşoare din combinaţii de taste, liste ce pot fi vizualizate atât pe ecran cât şi listate la imprimantă, posibilitatea partajării aplicaţiei în  funcţie de dorinţa clientului cu parola de intrare şi access limitat pe anumite tronsoana, posibilitate de preluări de solduri de pe un an pe altul. Permite realizarea de backup pe baza de date. Permite multe parametrizări putând fi astfel utilizată pentru diverşi clienţi.

Liste și rapoarte

Persoane fizice,Agenţi economici,Alta destinatie,Pauşal
Apometre,Debranşaţi,Sold an precedent,Borderou
Centralizator facturi,Centralizator facturi (cantitate)
Lista anuala,Sold penalităţi
Borderou penalităţi,Balanţa penalităţi
Tabel scară,Datorii,Lista datornici
Gratuităţi,Sold,Balanţa penalităţi
Avize,Încasări,Centralizator încasări
Bonuri valorice cărbune,Centralizator

Cui se adresează

Se adresează firmelor prestatoare de servicii de gospodărire pentru populaţie. Aceste firme pot avea ca obiect de activitate : distribuirea de energie termică pentru încălzirea locuinţei sau pentru apă caldă, activităţi de reparaţii pentru locuinţe,  colectarea reziduurilor menajere, închirierea  locuinţelor, colectarea deşeurilor rezultate din arderea combustibillor.

Cerințe hardware și software

Sistemul de operare necesar pentru funcţionarea aplicaţiei este platforma Windows.
Aplicaţia conţine o bază de date tip Microsoft Jet Database