Centrul de Calcul Info'98 SA

Mijloace fixe

Mijloace fixe si obiecte de inventar

domeniul Financiar-contabil

Autor: Mihițescu Genoveva

Obiective

Aplicaţia asigură gestionarea datelor referitoare la mijloace fixe şi obiecte de inventar în folosinţă, într-un mod de simplu şi eficient.

-Evidenţa mijloacelor fixe
-Fişa mijlocului fix
-Calculul amortismentului mijloacelor fixe, lunar
-Evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă
-Rapoarte lunare

Liste

-Registrul numerelor de inventar
-Situaţia mijloacelor fixe pe gestiuni
-Situaţia mişcărilor de mijloace fixe in perioada…
-Liste de inventariere pe gestiuni
-Liste de inventariere pe locuri de folosinţă
-Registrul numerelor de inventar TOTAL-cod clasificare
-Situaţia obiectelor de inventar pe gestiuni
-Situaţia obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă
-Situaţia mişcărilor de obiecte de inventar în perioada…
-Liste de inventariere pe gestiuni
-Liste de inventariere pe locuri de folosinţă

Facilități

-Calcul automat al numarului de inventar în funcţie de categorie

Cerințe hardware și software

Aplicaţia necesită sistem de operare Windows-orice versiune, şi o imprimantă A3.