Centrul de Calcul Info'98 SA

Contabilitate

Contabilitate generală

Financiar-contabilitate

Autor: Nanu Ion
Aplicația este înscrisă în catalogul partenerilor Microsoft. 

Aplicația rezolvă principalele probleme de contabilitate, cu informații complete și într-un mod de operare foarte simplu.

Obiective

• Evidența clienților și a  furnizorilor
• Evidența facturilor emise și primite
• Evidența notelor de debitare-creditare
• Tipărirea facturilor emise
• Tipărirea notelor de debitare-creditare emise
• Tipărirea dispoziţiilor de plată
• Evidenţa încasărilor şi plăţilor
• Procese verbale de compensare
• Deconturi cu salariaţii
• Documente diverse
• Extrase de cont
• Registrul de casă
• Planul de conturi
• Note contabile
• Generare note contabile
• Export note contabile
• Balanţa contabilă
• Rapoarte despre furnizori şi clienţi
• Rapoarte contabile

Liste

• Listă parteneri
• Vizualizare facturi
• Liste de validare
• Factură pentru tipărire
• Situaţia facturilor pe clienţi/furnizori
• Situaţia detaliată a clienţilor/furnizorilor
• Situaţia sintetică a clienţilor/furnizorilor
• Balanţa clienţilor/furnizorilor
• Scadenţe de încasare/plată
• Jurnalul de vînzări/cumpărări
• Situaţia încasărilor pe clienţi/plăţilor pe furnizori
• Situaţia creanţelor pe clienţi/datoriilor către furnizori
• Fişe clienţi/furnizori
• Situaţia sintetică pe intervale a creanţelor/datoriilor
• Încasări la nivel de client/Plăţi la nivel de furnizor
• Situaţia notelor de debitare-creditare
• Jurnalul NDC
• Centralizator încasări/plăţi
• Jurnalul/situaţia unui cont
• Extrase de cont
• Registrul de casă
• Încasări şi plăţi pe o perioadă
• Situaţia proceselor verbale de compensare
• Situaţia deconturilor cu salariaţii
• Lista planului de conturi
• Lista unei note contabile
• Registrul jurnal
• Registrul contului
• Situaţia unui cont
• Jurnalul unui cont
• Fişa de cont pentru operaţii diverse
• Fişa de cont analitică
• Fişa şah
• Cartea mare
• Balanţa contabilă
• Balanţa contabilă în formă redusă
• Balanţa cumulată
• Declaraţia 394

Avantaje

• Personalizarea firmei utilizatoare
• Formatul de afişare a banilor
• Definirea procentelor de TVA
• Clasele de închidere automată a veniturilor şi cheltuielilor
• Personalizarea formularelor de factură pentru tipărire
• Opţiuni de imprimare
• Crearea modelelor de facturi şi tipărirea conform acestor modele
• Toate rapoartele au 3 ieşiri: afişare pe ecran pentru consultare, tipărire la imprimantă şi ieşire în fişier text
• Toate rapoartele sînt gestionate automat din următoarele puncte de vedere: portret sau landscape, mărimea fontului astfel încît raportul să încapă pe hîrtie, numărul de rînduri pe pagină
• Toate rapoartele pot fi tipărite în întregime sau parţial (pe pagini), la imprimanta locală sau la o imprimantă din reţea

Facilități

• Definirea şi gestionarea utilizatorilor interni pe nivele de acces
• Utilizarea aplicaţiei pentru mai multe firme simultan, în cadrul aceleiaşi instalări
• Help contextual
• Navigarea prin tastatură sau mouse
• Meniuri contextuale
În crearea modelelor de facturi, avize şi chitanţe se definesc:
• Texte fixe caracterizate prin: font, mărime font, culoare
• Linii caracterizate prin: grosime, culoare
• Imagini de orice fel (sigla, fond etc)
• Informaţiile preluate de pe documente (factură, aviz sau chitanţă) caracterizate prin: font, mărime font, culoare

Cerințe hard și soft

Aplicaţia foloseşte resurse minime: poate rula pe orice calculator pe care este instalat sistemul de operare Windows, indiferent versiunea.