Centrul de Calcul Info'98 SA

Principii fundamentale ale evaluarii riscurilor

caution

Evaluarea riscurilor reprezintă studiul sistematic al tuturor aspectelor procesului de muncă susceptibile de a genera evenimente nedorite, al mijloacelor de eliminare a pericolelor şi al măsurilor de prevenire/protecţie aplicabile pentru controlul acestor riscuri;

Conducerea la vârf va consulta şi/sau va implica direct toţi factorii afectaţi/interesaţi: angajator, conducere la vârf, muncitori şi reprezentanţii acestora;

Evaluarea riscurilor comportă următoarele etape:

 1. Identificarea pericolelor;
 2. Identificarea muncitorilor (sau a altor persoane) care pot fi expuse la aceste pericole;
 3. Estimarea calitativă sau cantitativă a riscurilor;
 4. Examinarea posibilităţilor de eliminare a riscurilor;
 5. Aprecierea necesităţii de a stopa adoptarea altor măsuri vizând prevenirea sau reducerea riscurilor.

Evaluarea riscurilor trebuie să vizeze toate locurile de muncă:

 • locuri de muncă fixe (de exemplu, birouri, ateliere, şcoli);
 • locuri de muncă evolutive (de exemplu, şantiere de construcţii, docuri, şantiere navale);
 • locuri de muncă mobile (de exemplu, locurile de muncă temporare pentru întreţinerea canalizărilor urbane, vizite de inspecţie).

Evaluarea riscurilor pentru birouri, ateliere de construcţii sau de confecţii etc.:

 • va ţine seama de condiţiile uzuale;
 • nu va fi reiterată atunci când locurile de muncă sunt comparabile;
 • va lua în considerare necesitatea unei evaluări revizuite sau diferite atunci când circumstanţele se schimbă, de exemplu, prin introducerea de echipamente sau tehnologii noi.

Evaluarea riscurilor la locurile de muncă în care circumstanţele şi condiţiile se modifică implică o abordare care să faciliteze luarea în considerare a acestor schimbări; riscurile pot fi evaluate de o manieră generală, astfel încât principiile de eliminare şi control să rămână valabile, chiar dacă locul de muncă se modifică (principiile de construire a unor schele de calitate se pot aplica pe toate şantierele de construcţii; în agricultură se va ţine cont de succesiunea anotimpurilor şi de influenţa ei asupra muncii în exterior;

Evaluarea riscurilor:

 

 • nu va fi realizată exclusiv de către angajator sau de reprezentanţii acestuia; la acest demers vor fi asociaţi şi muncitorii sau reprezentaţii lor, care trebuie consultaţi în timpul procesului de evaluare şi informaţi cu privire la concluziile obţinute şi măsurile preventive adoptate;
 • va ţine cont de eventuala prezenţă la locurile de muncă a muncitorilor altor întreprinderi sau a altor categorii de personal; prin însăşi prezenţa lor, aceştia sunt expuşi riscurilor existente dar, pe de altă parte, este posibil ca ei să expună unor riscuri noi personalul permanent;
 • va lua în considerare interacţiunile potenţiale dintre activităţile proprii şi cele ale întreprinderii deservite; angajatorii al căror personal execută lucrări în alte întreprinderi (de exemplu, lucrări de montaj, întreţinere, service) trebuie să vegheze la securitatea şi sănătatea personalului propriu;
 • va lua în considerare vizitatorii (studenţi, elevi, public, pacienţi în spitale etc.), deoarece adesea aceştia nu sunt conştienţi de riscuri şi ignoră măsurile de protecţie; din acest motiv se recomandă stabilirea unui regulament destinat vizitatorilor, aceştia urmând să primească un rezumat vizând măsurile de prevenire şi protecţie ce trebuie urmate.
referinta
Suport curs evaluare riscuri- Gabriel Băbuţ
Imagine de paulracko de la Pixabay

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Va rugam sa cititi politica noastra cu privire la datele cu caracter personal inainte de a posta un comentariu.